Lưu ý khi thiết lặp giao diện trang

Chú ý:

1. Bài viết đầu tiên: 

+ Không để nhãn của bài viết đầu tiên.

+ Các bài viết sau để nhãn thì các nhãn mới hiển thị đúng.

2. Hiển thị giao diện trên mobile: Chủ đề/Tùy chỉnh/Cài đặt thiết bị di động/Máy tính để bàn


Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét